Kalvehageneset

Fangstmessig har årets september måned vært laber, og det var en trøst å erfare at det heller ikke hjalp å forflytte seg til nabofylket. Kalvehageneset er et flott område, men en sur nordøstlig vind gjorde at Dybesund ble det eneste “levelige” stedet i dag. En knøttliten horngjel, ei knøttlita lyr, og en knøttliten sei, utgjorde dagen fangst.