Rekordliste

Dette er min personlige oversikt over når og hvor største eksemplar av ulike arter ble fanget. Siden jeg aldri har loggført fisketurene mine tidligere, teller ikke fortiden. Så med andre ord, – blanke ark fra 2014. Rekordlisten oppdateres fortløpende, men den vil nok aldri bli noe særlig å skryte av…

ArtVektRedskapFiskeplassDato
Abbor0,2SlukAurebekkvann2014.05.25
Bekkerøye0,3SlukLogna2016.08.06
Berggylt1,1SlukSolvigodden2016.12.11
Horngjel0,4SlukFuruholmen2014.06.26
Hvilling0,4AgnSolvigfjorden2014.10.15
Knurr0,2SlukFuruholmen2015.11.15
Laks3,0SlukMandalselva2014.08.30
Lyr2,1FlueFuruholmen2015.10.18
Makrell1,3SlukFuruholmen2016.10.30
Rødspette0,4AgnFuruholmen2015.05.10
Sandflyndre0,3AgnHummerviga2015.05.07
Sei1,0SlukKvarenes2014.04.27
Sjøørret4,7SlukMandalselva2016.08.21
Skrubbe0,3AgnHummerviga2015.05.07
Sypike0,3AgnSolvigfjorden2014.10.02
Torsk3,1SlukKjekstadneset2016.04.14
Uer0,5SlukOksøygrunnane2014.09.20
Ørret0,9SlukStore Histrivatn2017.08.06