Oppsummering – fiskeåret 2015

Jepp, så er enda et år med fiske(b)logg i ferd med å passere. Da er det jo artig å kunne oppsummere fiskeåret, og samtidig reflektere litt over det man bruker store deler av fritiden på. Det som er fint nå, er at jeg har et helt år (2014) å sammenligne med, og det gjør det hele en smule mer interessant for min del. Vel, da er det jo bare å begynne oppsummeringen, så tar jeg refleksjonene etterhvert (2014-tall i parentes).

 • Antall fisketurer: 56 (89)
  • Ferskvann: 23 (50)
  • Saltvann: 33 (39)
 • Fisketurer uten fangst (%): 12,5 (31,5)
  • Ferskvann: 13 (42)
  • Saltvann: 12 (18)
 • Antall fisk: 264 (288)
 • Største fisk (kg): 2,6 (3,0)

Fisketurer og fisk 0ppsummert grafisk:

Hva kan man så lese ut av dette? En ting er i alle fall sikkert: Jeg er ingen storfisker, hverken i antall eller størrelse. Men jeg får stort sett “noe” når jeg er ute og fisker (bare sånn for å se det positive i tallene). Og siden jeg først velger å ha en positiv innfallsvinkel, må jeg innrømme at jeg med glede ser tilbake på noen fine dager med godt ørretfiske i Oseheiene i august, etterfulgt av fem laks på tre fiskedøgn i Mandalselva i september.

En ting er sikkert, – 2016 kommer til å gi meg nye opplevelser med fiskestanga. Er jeg heldig, vil kanskje en eller to være verd å skrive om i neste års oppsummering.
Dermed gjenstår det bare å ønske alle et riktig godt, nytt fiskeår!