Årets første makrell

Sted Dato Vær Vind Luft Vann
Furuholmen 14.04.2015 Pent Bris 11°C 6°C
Min fangst 3 Sjøørret, 1 Lyr, 1 Makrell
Fiskeredskap Flue, Sluk
Følte for en tur etter jobb i dag, men først ble det en time i kø ved Volleberg, fordi en polakk hadde “parkert” vogntoget på tvers av E39. Omsider, ute i Søgne-skjærgården, fikk jeg årets første makrell. Ikke liten heller, 810 gram viste vekten.

Årets første makrell, 14. april!
Årets første makrell, 14. april!

Kan ikke huske å ha fått makrell så tidlig som 14. april (sikkert en “overvintrer”, for makrellen er nok neppe kommen). Ellers er det nok av sjøørret om dagen. Tre på land i dag, og i tillegg et utall som slo seg av.