Oppsummering – fiskeåret 2014

Det er dags for en oppsummering av det som har skjedd på fiskefronten i året som ligger bak oss. Tallenes tale sier at jeg har vært på 89 fisketurer i 2014, – enten alene eller sammen med andre. I og med at jeg aldri har brydd meg om å loggføre noe som helst tidligere, har jeg heller ikke noe å se dette i sammenheng med, men 89 høres ganske mye ut. Sannsynligvis har jeg ikke vært opp i mot dette antallet siden jeg var guttunge. Personlig synes jeg at statistikk hører med til livets gleder, men uten gode datagrunnlag blir det stusselige greier. 2014 har et godt datagrunnlag, men kan dessverre ikke sammenlignes med noe. Kun oppsummeres:

I løpet av året har jeg hatt 50 fisketurer i ferskvann. Av disse har 21 turer (42%) endt uten fangst, og totalt har jeg fått 90 fisk (21 abbor, 2 laks og 67 ørret). I saltvann har jeg vært 39 ganger. Kun 7 turer (18%) har endt uten fangst. Totalt har jeg fått 198 fisk (2 horngjel, 5 hvilling, 33 lyr, 21 makrell, 92 sei, 5 sjøørret, 3 sypike, 36 torsk og 1 uer). Årets største fisk fikk jeg i Mandalselva. En laks på 3 kg.

Største_2014

Som ellers i livet, er også sportsfiske-livet fullt av oppturer og nedturer. Oppturen i år var vel at jeg endelig klarte å få en (faktisk to) laks på land, mens nedturen(e) var dårlig torskefiske i desember, og at det har vært utrolig langt mellom (de få og små) sjøørretene jeg har fått. Mens andre “vasset i sjøørret” i mai og juni, kastet jeg vekk tiden på lunefullt ørretfiske i bymarka. But, but, it’s not only, only. Det å ta feil valg, og å være på feil sted til feil tid, er jo halve morroa med sportsfisket. For meg handler det fortsatt om å være en glad amatør, som lykkelig takker for at jeg ikke (og heller ikke Pondus) skal leve av,  eller overleve på sportsfisket…

© Frode Øverli
© Frode Øverli

Så gjenstår det bare å takke alle som velvillig har gitt sine bidrag (Goggi, JC, Olaf, Elisabeth, øvrig familie og venner).

Godt nytt(sportsfiske)år til alle!